Po­li­ci­ja tra­ži­la kri­mi­nal­ca ko­ji je na­pao tu­ži­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Po­li­caj­ci na­oru­ža­ni du­gim ci­je­vi­ma ko­ji su u sri­je­du ma­lo iza 11 sa­ti upa­li u stan u Gun­du­li­će­voj uli­ci u cen­tru Za­gre­ba bi­li su u po­tra­zi za Ra­ši­dom Za­hi­ro­vi­ćem (39) ko­ji je proš­log tjed­na na­pao tu­ži­te­lja Dra­že­na Dik­li­ća. Na­pa­da­ča ni­su pro­naš­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.