Naj­ma­nje 20 mr­tvih u na­pa­di­ma u Mo­ga­di­shuu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Naj­ma­nje je 20 lju­di ubi­je­no, a 35 ra­nje­no ka­da su mi­li­tan­ti Al-Sha­ba­aba na­pa­li dva res­to­ra­na u glav­nom gra­du So­ma­li­je Mo­ga­di­shuu, obja­vi­li su po­li­ci­ja i oče­vi­ci. So­mal­ska bor­ba pro­tiv Al-Sha­ba­ab tra­je ci­je­lo de­set­lje­će i od­ni­je­la je ti­su­će ži­vo­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.