Ra­zot­kri­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Tom San­ders je kom­pju­ter­ski struč­njak i sret­no ože­nje­ni obi­telj­ski čo­vjek. Ra­di u kom­pju­ter­skoj kom­pa­ni­ji i oče­ku­je sko­ro pro­mak­nu­će. Ali, umjes­to nje­ga, pro­mak­nu­će do­bi­je nje­go­va biv­ša dje­voj­ka...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.