Hra­nu pri­je ro­šti­lja­nja ma­ri­ni­raj­te, to je zdra­vo

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Do­da­va­nje ulja me­su i po­vr­ću na ro­šti­lju ja­ko je lo­še za zdrav­lje, ka­žu nje­mač­ki znans­tve­ni­ci. Ka­pi ko­je pa­da­ju na va­tru do­vo­de do po­ja­ve di­ma ko­ji sa­dr­ži štet­ne tva­ri ko­je do­la­ze u hra­nu. Rje­še­nje je u ma­ri­ni­ra­nju hra­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.