Mi­je­nja ka­ri­je­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

- Biz­nis br­zo ras­te, ima­mo pu­no pos­la i ja­ko je uz­bud­lji­vo. Ne znam ho­ću li i da­lje glu­mi­ti rek­la je glu­mi­ca Gwyneth Pal­trow, vlas­ni­ca tvrt­ke Go­op ko­ja se ba­vi po­bolj­ša­njem ži­vo­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.