I la­bu­do­vi kre­nu­li na go­diš­nji

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

NO­GU PRED NO­GU PO DRŽAVNOJ CES­TI U bli­zi­ni nje­mač­kog gra­da Bo­bit­za paž­nju vo­za­ča pri­vuk­la je la­bu­đa obi­telj ko­ja se upu­ti­la u la­ga­nu šet­nju uz rub ces­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.