AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ Mno­gi su sum­nja­li, ali šef Vla­de i HDZ-a odi­grao je da­min gam­bit

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin -

Ka­da smo se već svi po­mi­ri­li s ti­me da će­mo na još jed­ne iz­bo­re, pre­mi­jer je odi­grao da­min gam­bit i sa­ču­vao Vla­du. Ma­nje je bi­lo onih ko­ji su nas uvje­ra­va­li da će bi­ti ta­ko, vi­še onih da ne­će, jer da ko­ji HNS... Ipak, Plen­ko­vić je za­vr­šio u plu­su, mi­nu­si Vr­do­lja­ku iona­ko ne­ma­ju smis­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.