Po­bolj­ša­lo se sta­nje ra­nje­nog kon­gres­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zdrav­s­tve­no sta­nje ame­rič­kog kon­gres­ni­ka Ste­vea Sca­li­se po­bolj­ša­va se pro­tek­lih 36 sa­ti, na­kon što je ra­njen u na­pa­du na re­pu­bli­kan­ske zas­tup­ni­ke ko­ji su u sri­je­du uju­tro tre­ni­ra­li ne­da­le­ko od Wa­shin­g­to­na za do­bro­tvor­nu bej­z­bol­sku utak­mi­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.