3 Artičoki u par­me­za­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Ru­ka­ma ra­ši­ri­te lis­to­ve 12 ar­ti­čo­ka, pa im u pro­re­ze ugu­raj­te ko­ma­di­će par­me­za­na. Ras­po­re­di­te ih us­prav­no u po­su­di i do­daj­te 1/3 kg očiš­će­nog bo­ba i is­to to­li­ko gra­ška. Pos­pi­te sa 6 dag kruš­nih mr­vi­ca i pod­lij­te ih vo­dom tek to­li­ko da do­đe do gor­njeg ru­ba ar­ti­čo­ka, pod­lij­te ih ta­ko­đer s 1 dl mas­li­no­va ulja i ku­haj­te dok ne omek­ša­ju. Is­to­dob­no na dru­goj ta­vi na 1 dl mas­li­no­va ulja u ko­je­mu ste ras­to­pi­li 5 dag mas­la­ca ma­lo pro­pir­jaj­te 10 dag ri­ba­no­ga par­me­za­na, pod­li­je­va­ju­ći s 1 dl mli­je­ka. Kad se umak od si­ra zgus­ne, ras­po­re­di­te ar­ti­čo­ke, bob i gra­šak na ta­nju­re i sva­ko­ga pre­lij­te ovim jed­nos­tav­nim be­ša­me­lom od par­me­za­na. Slu­ži­te vru­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.