2 Artičoki na bru­jet

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

U ši­ro­koj po­su­di ko­joj ste dno po­kri­li sa ¾ l šal­še od po­mi­do­ra ili uma­ka od raj­či­ce, i po 10 dag očiš­će­nog gra­ška i bo­ba, u kru­go­ve slo­ži­te 2 du­zi­ne (24 ko­ma­da) ar­ti­čo­ka ko­ji­ma ste odre­za­li bod­lje, ako se ra­di o ze­len­kas­tim ar­ti­čo­ki­ma u obli­ku lo­to­sa ne tre­ba­te ni­šta uk­la­nja­ti, pa im ra­ši­ri­te lis­to­ve. Po­so­li­te, po­pa­pri­te i za­lij­te vo­dom do ru­ba sva­kog pu­polj­ka u po­su­di. Kad smek­ša­ju za­lij­te s 2 dl bi­je­lo­ga vi­na i pus­ti­te da sve za­jed­no pro­ku­ha. Po­so­li­te ta­da i po­pa­pri­te i slu­ži­te bru­jet vruć, bez ikak­vih pri­lo­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.