1 Artičoki s pr­šu­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

U mik­se­ru usit­ni­te 8 rež­nje­va češ­nja­ka, 1 stru­čak pe­tru­si­mu­la ili per­ši­na, 5 dag kruš­nih mr­vi­ca, 10 dag na koc­ki­ce sjec­ka­nog pr­šu­ta, sol i pa­par. Tom smje­som pu­ni­te 2 du­zi­ne (24 ko­ma­da) ar­ti­čo­ka ko­ji­ma ste odre­za­li bod­lje, uti­sku­ju­ći je me­đu lis­to­ve. Ta­ko pri­prem­lje­ne ar­ti­čo­ke sla­ži­te u ši­ro­ku po­su­du u kon­cen­trič­ne kru­go­ve, ko­joj ste dno po­kri­li sa 1 dl mas­li­no­va ulja i već očiš­će­nih 1/2 kg bo­ba i ½ kg gra­ška. Za­lij­te sve vo­dom do ru­bo­va ar­ti­čo­ka i ku­haj­te dok se ne pro­žme i ne omek­ša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.