22 TI­SU­ĆE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

sr­p­skih umi­rov­lje­ni­ka ko­ji su ži­vje­li na oku­pi­ra­nom po­dru­čju Hr­vat­ske do 1998., do kra­ja mir­ne re­in­te­gra­ci­je, tra­ži­lo je mi­ro­vi­ne od Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.