1000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

eura u pro­sje­ku se do­bi­va pot­po­ra za 1 ha voć­nja­ka u eko­lo­škoj pro­izvod­nji, što zna­či da sa­mo na 300 ha laž­nih ora­ha dr­ža­va gu­bi vi­še od 2 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.