Du­brov­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

DRAGAN PRIMORAC: Kon­gres je jed­no od naj­z­na­čaj­ni­jih svjet­skih znans­tve­nih do­ga­đa­nja iz po­dru­čja bi­ome­di­ci­ne u 2017. go­di­ni O znans­tve­nom sku­pu ko­ji tra­je ovaj tje­dan u Du­brov­ni­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.