Po­tres po­no­vo po­go­dio grč­ki otok Lez­bos

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Po­tres mag­ni­tu­de naj­ma­nje 5,2 po­go­dio je po­dru­čje juž­no od grčkog oto­ka Lez­bo­sa, u bli­zi­ni tur­ske oba­le, pet da­na na­kon ja­kog po­tre­sa na is­tom po­dru­čju u ko­je­mu je ži­vot iz­gu­bi­la jed­na oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.