Bik us­mr­tio špa­njol­skog ma­ta­do­ra u Fran­cu­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Poz­na­ti špa­njol­ski ma­ta­dor, Ba­ski­jac Ivan Fan­di­no umro je u su­bo­tu na­ve­čer u bol­ni­ci u Mont-de-Mar­sa­nu na ju­go­za­pa­du Fran­cu­ske pod­le­gav­ši oz­lje­da­ma za­do­bi­ve­nim u bor­bi s bi­kom. Er­ste stam­be­ni Kre­dit s ko­jim se da ži­vje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.