Bi­skup Mrz­ljak kr­stio čak 11 dje­ce u jed­nom da­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

VARAŽDIN Bi­skup Jo­sip Mrz­ljak kr­stio je čak 11 dje­ce u jed­nom da­nu. Bi­skup je u Mar­ge­ča­nu, na­se­lju u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji, kr­stio de­ve­te­ro dje­ce te po jed­no u Va­ra­ždi­nu i Lud­bre­gu. U Va­ra­ždi­nu je kr­stio Stje­pa­na Il­či­ća, šes­to di­je­te La­dis­la­va Il­či­ća, še­fa Hras­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.