VTB i Sber­bank iz­mi­ču nad­zo­ru ECB-a

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

ZAGREB Ru­ske ban­ke VTB i Sber­bank (naj­ve­ći kre­di­to­ri Agro­ko­ra) raz­miš­lja­ju o sma­nje­nju svo­jih europ­skih ope­ra­ci­ja ka­ko ne bi bi­le iz­lo­že­ne lu­pi Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB). Iz­ja­vio je to za Fi­nan­ci­al Ti­mes An­drej Kos­tin, • iz­vr­š­ni di­rek­tor VTB-a. (pd)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.