Do 25.000 ku­na po­pus­ta u po­vo­du ro­đen­da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - (sm)

Mar­ka Al­fa Romeo u lip­nju sla­vi 107 go­di­na pos­to­ja­nja. Os­no­va­na je, na­ime, 24. lip­nja 1910. go­di­ne. Tim po­vo­dom kup­ce na­gra­đu­je ve­li­kim po­pus­ti­ma. Za ogra­ni­če­nu ko­li­či­nu vo­zi­la na la­ge­ru, do kra­ja lip­nja nu­di se po­pust do 25.000 ku­na, ko­li­ko vri­je­di za Gi­uli­ju. Pri kup­nji Gi­uli­et­te 1,6 JTD s TCT auto­mat­skim mje­nja­čem po­pust iz­no­si 20.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.