130

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

konj­skih sna­ga nu­di po­čet­na di­zel­ska iz­ved­ba Ko­le­osa. Mo­že se bi­ra­ti iz­me­đu 6-stu­panj­skog ruč­nog i auto­mat­skog CVT mje­nja­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.