2012.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

GO­DI­NE Fi­fa odo­bri­la uvo­đe­nje gol­teh­no­lo­gi­je na klup­sko­me SP-a u Ja­pa­nu, u pro­sin­cu 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.