Tjed­nik Max! do­no­si

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

RAFA ZA DE­SET: Špa­njol­ski te­ni­sač no­vom je ti­tu­lom u Ro­land Gar­ro­su po­t­vr­dio da je kralj zem­lje i da se vra­tio u ne­ka­daš­nju for­mu Osje­ća se sjaj­no i sad je jas­no da vi­še ni­je ni u kak­voj kri­zi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.