J. Lo. na od­mor će po­tro­ši­ti 350 ti­su­ća do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

S part­ne­rom Alexom Ro­dri­gu­ezom glaz­be­na di­va Jen­ni­fer Lo­pez za­pu­ti­la se na od­mor u Fran­cu­sku, ko­ji će je sta­ja­ti oko 350 ti­su­ća do­la­ra. Pri­vat­ni avi­oni, auto­mo­bi­li, po­sjet koc­kar­ni­ci u Mon­te Car­lu, luk­suz­ne ve­če­re, ži­vot na jah­ti sa­že­tak je pu­ta slav­nog pa­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.