Pre­se­lje­nje ra­di pos­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mno­gi is­pi­ta­ni­ci tvr­de ka­ko su sprem­ni od­se­li­ti se u po­tra­zi za (no­vim) pos­lom. No, ko­li­ko su uis­ti­nu sprem­ni na pre­se­lje­nje ra­di pos­la u ino­zem­s­tvu, is­tra­žio je MojPo­sao pu­tem ser­vi­sa Mo­jaPla­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.