ZAŠTIĆENO 75 POS­TO PLAĆE

Tri če­t­vr­ti­ne plaće iz­van ovr­he

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Umjes­to do­sa­daš­nje dvi­je tre­ći­ne, od ovr­he će ubu­du­će bi­ti za­šti­će­ne tri če­t­vr­ti­ne pro­sječ­ne ne­to plaće

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.