Tak­sis­ti u Špa­njol­skoj tra­že od­lu­ku su­da o li­cen­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Tak­sis­ti su od lo­kal­nog su­da u Špa­njol­skoj za­tra­ži­li da se iz­jas­ni oko Ube­ra ko­ji ni­je za­tra­žio od gra­da li­cen­cu za dje­lo­va­nje. Bar­ce­lon­ski sud je sve pros­li­je­dio europ­skom su­du i od­lu­ka se još če­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.