Glav­ni me­na­džer Ube­ra za Eu­ro­pu bio uhi­ćen

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Glav­ni me­na­džer Ube­ra za Eu­ro­pu, Thi­ba­ud Simp­hal, kao od­go­vor­ni za Fran­cu­sku bio je 2015. uhi­ćen na­kon što je UberPop pro­gla­šen ne­le­gal­nim. Simp­hal ka­že da je od ta­da mno­go to­ga iz­mi­je­nje­no i druk­či­je se gle­da na Uber.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.