Slat­ka do­na­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - DA­VOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

ŠTEFICA ČUČAK: Oče­ku­je­mo od ko­ris­ni­ka da nam se ja­ve i svo­jim pri­jed­lo­zi­ma i su­ges­ti­ja­ma pri­do­ne­su što pra­ved­ni­joj po­dje­li vri­jed­ne do­na­ci­je Pred­sjed­ni­ca udru­ge Ri­je­ka lju­ba­vi o po­dje­li slat­kih pa­ke­ta osječ­kim ško­lar­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.