14

GO­DI­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pre­ma no­vom za­ko­nu Ni­jem­ci će mo­ći uzi­ma­ti oti­ske pr­sti­ju tra­ži­te­lji­ma azi­la od 6 go­di­na, a ne 14, kao što je do­sad bio slu­čaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.