2 Bob s bli­tvom i osmu­kljem

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

U vru­ću po­so­lje­nu vo­du sta­vi­te ku­ha­ti ½ kg očiš­će­nog bo­ba i 1 kg mla­de bli­tve. Kad po­vr­će omek­ša, pro­ci­je­di­te i na plad­nju ukra­si­te oba­re­nim osmu­kljem ko­jeg se mo­že na­ći i na na­šim grad­skim tr­ž­ni­ca­ma, po­so­li­te sve, po­pa­pri­te i pod­lij­te s 2 dl mas­li­no­va ulja. Slu­ži­te vru­će kao je­lo ili pre­dje­lo. Re­cept s oto­ka Krap­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.