Da­mir Plan­tić os­tao na bron­ča­noj me­da­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Hr­vat­ski po­lu­te­škaš Da­mir Plan­tić (27) ni­je se us­pio pla­si­ra­ti u fi­na­le EP-a u ama­ter­skom bok­su što se odr­ža­va u Har­ki­vu. U po­lu­fi­nal­noj bor­bi član Bok­sač­kog klu­ba Se­sve­te iz­gu­bio je od Ru­sa Mus­li­ma Ga­dži­ma­go­me­do­va. Plan­ti­ću za utje­hu os­ta­je bron­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.