E-OVR­HE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da smo ih uve­li pri­je de­set go­di­na, u dr­žav­noj bla­gaj­ni od sud­skih bi pris­toj­bi za­vr­ši­lo 2,5 mi­li­jar­di ku­na, a tro­ško­vi za ovr­še­ni­ke bi­li bi dvos­tru­ko ma­nji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.