Stra­dun je skup, no iz­van cen­tra mo­že se pro­ći po­volj­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Je li Du­brov­nik pre­skup grad čes­ta je te­ma raz­go­vo­ra u tu­ris­tič­koj se­zo­ni, pa smo pro­vje­ri­li stvar­no sta­nje. I dok je na Stra­du­nu do­is­ta pa­pre­no, uz ma­lo sna­la­že­nja mo­že se iz­van cen­tra pro­ći i sa­svim po­volj­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.