1:1

RE­ZUL­TAT JE RIJEKINE

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

pri­prem­ne utak­mi­ce ko­ju je u su­bo­tu u Kra­nju odi­gra­la pro­tiv slo­ven­skog pr­vo­li­ga­ša Tri­gla­va. Stri­je­lac za Ke­ko­vu mom­čad bio je no­vo­pri­doš­li He­ber

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.