Ki­na pos­la­la Nje­mač­koj ‘di­plo­ma­te’ – dvi­je pan­de

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Dvi­je pan­de, žen­ka Meng Meng ili “Ma­li San” i muž­jak Ji­ao Qing “Ma­lo Bla­go”, sti­gle su kao dar iz Ki­ne u Nje­mač­ku, kao pri­mjer “di­plo­ma­ci­je pan­da­ma” ko­ju je Pe­king uveo ra­di odr­ža­va­nja od­no­sa s part­ne­ri­ma. Er­ste stam­be­ni Kre­dit s ko­jim se da ži­vje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.