Švo­ri­nić: U Ri­je­ci do­ki­nut mo­no­pol jed­ne op­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Pred­sjed­nik Lis­te za Ri­je­ku Dan­ko Švo­ri­nić re­kao je da je, na­kon kons­ti­tu­ira­nja Grad­skog vi­je­ća, “do­ki­nut mo­no­pol jed­ne po­li­tič­ke op­ci­je i jed­ne osobe”. Nit­ko ne­ma ve­ći­nu, pa će se, ka­ko ka­že, u vi­je­ću mo­ra­ti do­go­va­ra­ti oko sva­ke toč­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.