Kre­malj­ski ba­let ple­sao u pod­zem­noj že­ljez­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Sta­ni­ca No­vos­lo­bod­ska­ja mo­skov­ske pod­zem­ne že­ljez­ni­ce na­krat­ko je pre­tvo­re­na u ba­let­nu po­zor­ni­cu: na odu­šev­lje­nje uzva­ni­ka ple­sa­či Kre­malj­skog ba­le­ta iz­ve­li su ulom­ke iz “La­bu­đeg je­ze­ra”, “Don Qu­ixo­tea” i “Ora­ša­ra”. Ne­obič­na iz­ved­ba ko­ja se odr­ža­la pod ve­li­kim mje­ra­ma si­gur­nos­ti dio je po­prat­nog pro­gra­ma no­go­met­nog Ku­pa kon­fe­de­ra­ci­ja ko­ji se odr­ža­va u tom gra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.