VOĆE I POVRĆE Pra­nje je maj­ka mu­dros­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Voće i povrće mo­že bi­ti kon­ta­mi­ni­ra­no i vi­ru­si­ma, čak i salate ko­je se ter­mič­ki ne obra­đu­ju. Do­bro i te­me­lji­to pra­nje uve­li­ke će pri­do­ni­je­ti sma­nji­va­nju ri­zi­ka od vi­rus­nih, ali i pa­ra­zi­tar­nih obo­lje­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.