Po­mor ri­be u sta­rom to­ku ri­je­ke Dra­ve kod Še­mov­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

U sta­rom to­ku ri­je­ke Dra­ve kod Še­mov­ca u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji doš­lo je do ve­li­kog po­mo­ra ri­be, a uz­rok se još ne zna. Ugi­nu­le su de­ve­ri­ke, štu­ke i dru­ge vr­ste ri­ba ko­je su ri­bi­či pro­naš­li ka­ko plu­ta­ju na po­vr­ši­ni. Na te­ren je iz­aš­la i po­li­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.