Svi su gle­da­li u pr­sten Khloe Kar­da­shi­an

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Khloe Kar­da­shi­an pros­la­vi­la je 33. ro­đen­dan, a obi­telj i deč­ko Tris­tan Thom­p­son pri­pre­mi­li su joj par­ty iz­ne­na­đe­nja. Ta­da su nje­zi­ni bliž­nji i pri­mi­je­ti­li pr­sten na nje­zi­noj ru­ci zbog ko­je­ga je pros­la­va pa­la u dru­gi plan. Svjet­ski me­di­ji ras­pi­sa­li su se o mo­gu­ćim za­ru­ka­ma pa­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.