4.

Pri to­plin­skom šo­ku da­je se svje­ža za­mrz­nu­ta plaz­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kod to­plin­skog šo­ka da­ju se in­fu­zi­ja, trom­bo­ci­ti i svje­ža za­mrz­nu­ta plaz­ma sta­ra naj­vi­še dva da­na i do­bi­ve­na s po­dru­čja gdje ni­je ta­ko vruće.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.