Raz­bi­je­na mre­že di­le­ra dro­gom u Du­brov­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Po­li­ci­ja je u sklo­pu ak­ci­je For­tis u Du­brov­ni­ku uhi­ti­la de­vet oso­ba zbog sum­nje da su pre­pro­da­va­li ma­ri­hu­anu i am­fe­ta­mi­ne. Ak­ci­ja je pri­pre­ma­na mje­se­ci­ma, a po­li­caj­ci su upa­li u vi­še obi­telj­skih ku­ća u ko­ji­ma su bo­ra­vi­li osum­nji­če­ni, ko­ji su u tim ku­ća­ma dro­gu i skri­va­li. Za­pli­je­nje­na dro­ga bi­la je na­mi­je­nje­na pre­pro­da­ji u Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.