Ele­men­tar­na ne­po­go­da, šte­te i do 60 pos­to

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (ibe)

VARAŽDIN Na­kon Bed­nje, va­ra­ždin­ski žu­pan Ra­di­mir Ča­čić pro­gla­sio je i ele­men­tar­nu ne­po­go­du na po­dru­čju op­ći­ne Do­nja Vo­ća, ko­ju je 21. lip­nja za­hva­ti­lo ne­vri­je­me s tu­čom i na­ni­je­lo 2,4 mi­li­ju­na ku­na šte­te na ra­tar­skim, po­vr­tlar­skim i vi­no­gra­dar­skim kul­tu­ra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.