BI­LA­TE­RAL­NO PI­TA­NJE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na dvje­ma je dr­ža­va­ma, obje­ma čla­ni­ca­ma EU i sa­vez­ni­ca­ma u NATO-u, da ri­je­še to bi­la­te­ral­no pi­ta­nje i uvje­re­ni smo da će u to­me us­pje­ti AMERIČKO VELEPOSLANSTVO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.