RI­JE­KA NE MO­ŽE PO­NO­VI­TI se­zo­na ko­ju je ima­la je ču­do

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Di­na­mo se mo­že na­da­ti da će to bi­ti ta­ko, ali mo­ra bi­ti i oprez­na te pu­no vi­še mis­li­ti na se­be, a ne na to što će i ka­ko na­pra­vi­ti klu­bo­vi ko­ji su im kon­ku­ren­ti, pri­je sve­ga Ri­je­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.