Ras­pad­nu­ti R2-D2 pro­dan za tri mi­li­ju­na do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Je­dan pri­mje­rak R2D2 ro­bo­ta, ko­ji se po­jav­lji­vao u ne­ko­li­ko nas­ta­va­ka “Ra­to­va zvi­jez­da”, pro­dan je na auk­ci­ji ano­nim­nom lju­bi­te­lju ovog film­skog se­ri­ja­la za go­to­vo tri mi­li­ju­na do­la­ra. BINGO /26. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.