Je­dan na­pa­dač uhi­ćen, za če­tvo­ri­com se još tra­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

Du­bro­vač­ka po­li­ci­ja ot­kri­la je na­pa­da­če na tak­sis­te ti­je­kom pro­s­vje­da u pe­tak. Svi su iz Spli­ta. Uhi­ćen je 21-go­diš­njak. Pro­tiv nje­ga, dvo­ji­ce 22-go­diš­nja­ka, 29-go­diš­nja­ka i 21-go­diš­nja­ka pod­ne­se­na je kaz­ne­na pri­ja­va. Za os­ta­li­ma se tra­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.