Bo­bu je lu­pio auto i slo­mio mu kuk

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ima sa­mo šest mje­se­ci i već ga če­ka te­ška ope­ra­ci­ja. Zbog oz­lje­de ku­ka, a nas­ta­la je kad ga je pri­je mjesec da­na uda­rio auto, Bo­bo ne mo­že ni ho­da­ti. Za nje­ga se bri­ne udru­ga Ri­na, ka­ko im mo­že­te po­mo­ći, doz­nat će­te na 098/16-94-446. (sč)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.