Avi­on pla­ni­ra­li sru­ši­ti stro­jem za mlje­ve­nje me­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Aus­tral­ska po­li­ci­ja uhi­ti­la je li­ba­non­sku is­la­mis­tič­ku obi­telj ko­ju se op­tu­žu­je da je pla­ni­ra­la sru­ši­ti put­nič­ki zra­ko­plov. Plan im je bio us­pa­va­ti put­ni­ke pli­nom, a on­da ak­ti­vi­ra­ti bom­bu skri­ve­nu u stro­ju za mlje­ve­nje me­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.