12 li­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

ko­šta li­tra ben­zi­na u Ve­ne­zu­eli, jef­ti­ni­je ne­go li­tra vo­de. I to je je­di­no što se nu­di gra­đa­ni­ma, jer u tr­go­vi­na­ma ne­dos­ta­je i hra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.